Kinderalimentatie bij expats

Tot vorig jaar hebben wij als gezin in Amerika gewoond. Daar zijn wij ook gescheiden en is kinderalimentatie vastgesteld. Inmiddels wonen wij allemaal weer in Nederland. Maar mijn inkomen is hier veel lager en de kosten van de kinderen ook. Kan ik aanpassing van de kinderalimentatie vragen?

Het inkomen van expats ligt meestal hoger dan het gewone inkomen. Er kan dan meer aan de kinderen worden uitgegeven en vaak gaan kinderen in het buitenland naar duurdere (privé)scholen. De behoefte is dan hoger. Als de kosten van de kinderen bij terugverhuizing naar Nederland lager zijn omdat zij naar een gewone school gaan en geen gebruik meer maken van dure privéclubs, zou je kunnen stellen dat de behoefte is gedaald. De andere kant van de alimentatiemedaille is dat jouw draagkracht ook is gedaald omdat jouw inkomen lager is. Al met al zijn dat voldoende redenen om aan te nemen dat er nu rekening gehouden moet worden met de huidige welstand waarin de kinderen leven en met jouw lagere draagkracht. Als jullie daar met behulp van een advocaat(-mediator) niet samen uit komen, kan je de Nederlandse rechter vragen om wijziging van de bijdrage.

Meer weten over een onderwerp?