Kinderalimentatie bij co-ouderschap.

Wij hebben voor onze kinderen een co-ouderschapsregeling. We hebben daarom afgesproken dat we geen kinderalimentatie aan elkaar zouden betalen. Maar nu is mijn ex werkloos geworden en wil zij toch kinderalimentatie. Kan dat zomaar?

Bij een co-ouderschap wonen de kinderen (bijna) 50% van de tijd bij iedere ouder. Als iedere ouder precies evenveel verdient, hoeft er geen kinderalimentatie te worden betaald mits beide ouders allebei evenveel in de kosten voorzien. Die kosten zijn niet alleen de verblijfskosten (energie, eten etc) maar ook de verblijfoverstijgende kosten (fiets, schoolgeld, contributies etc.) Als de ouder waar de kinderen zijn ingeschreven, minder inkomen heeft, zou er mogelijk wel een kinderalimentatie betaald moeten worden. Dat kan ook als die ouder alle verblijfoverstijgende kosten betaalt. De wet zegt dat ouders verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van hun kinderen, naar draagkracht. Die draagkracht wordt via een formule berekend aan de hand van het netto inkomen (incl. vakantiegeld en bonussen). Maar de bijdrage kan nooit hoger zijn dan hetgeen de kinderen kosten. En als jij in overleg al verblijfoverstijgende kosten voor jouw rekening neemt, is het redelijk dat deze in mindering worden gebracht op de alimentatie. Een familierechtadvocaat van de VFAS kan voor jullie een berekening maken. Dan weet je zeker dat de alimentatie aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Meer weten over een onderwerp?