Kan ex gedwongen worden met kinderen terug te verhuizen?

Mijn ex en ik zijn niet getrouwd geweest. Helaas heb ik geen gezag over mijn kinderen die bij haar wonen. Afgelopen zomer is zij met de kinderen verhuisd naar Spanje. Ik heb ze sindsdien niet meer gezien. Zijn er juridische mogelijkheden om de kinderen terug te laten komen naar Nederland?

Degene die met het ouderlijk gezag is belast heeft in beginsel de bevoegdheid om te bepalen waar de kinderen wonen. Dit betekent dat moeder geen toestemming van jou nodig heeft om met de kinderen te verhuizen. Omdat jij geen gezag hebt, is de verhuizing niet aan te merken als een internationale kinderontvoering. Het is mogelijk om binnen 3 maanden na de verhuizing bij de Nederlandse rechter een verzoek om gezamenlijk gezag in te dienen. Maar die termijn is al voorbij. Het alsnog krijgen van gezag zal er niet toe leiden dat de kinderen terug gaan keren naar Nederland. Een ander punt is de nakoming van de omgangsregeling. Je kan vragen om nakoming van deze regeling. Daarvoor is de rechter bevoegd van de woonplaats van de kinderen. Al met al zijn dit goede redenen dat vaders na de geboorte van ieder kind direct het gezag regelen samen met de moeder. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan heb je als vader van rechtswege het gezag en dan liggen de kaarten heel anders.

Meer weten over een onderwerp?