Is dit kinderontvoering?

Wij hebben een dochter van 8 die in België is geboren en een zoon van 3 die in Nederland is geboren. Vader heeft de kinderen erkend. Wij zijn niet met elkaar getrouwd. Wij hebben geen ouderlijk gezag geregeld. Onze relatie is voorbij en ik wil terug naar mijn familie in België. Mag ik de kinderen meenemen en heb ik daarvoor toestemming van de vader van mijn kinderen nodig?

Van kinderen in Nederland geboren heeft de moeder in bijna alle gevallen automatisch het gezag. Als de ongehuwde vader ook gezag wil, moet dat uitdrukkelijk toegekend worden door de rechter. In dit geval is dat niet gedaan. Dat betekent dat het geen kinderontvoering is als je met jullie zoon terugkeert naar België. Dat ligt anders voor jullie dochter. Anders dan in Nederland krijgen ongehuwde vaders in veel andere landen bij de erkenning wel automatisch het gezag. Die regel geldt ook in België. Dus al is er in het Nederlandse gezagsregister geen vermelding, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen sprake is van gezag. Omdat het in België van rechtswege verkregen gezag ook in andere Europese landen wordt erkend, heb je voor terugkeer van je dochter wel toestemming van de vader nodig. Zonder toestemming kan vertrek worden aangemerkt als kinderontvoering. De vader kan dan via een advocaat teruggeleiding naar Nederland vragen. Het is daarom raadzaam om eerst in overleg te gaan om de mogelijkheden te bespreken. Eventueel via crossbordermediation. Een kinderontvoeringsadvocaat (www.diallawyers.org) kan jullie hierbij helpen. Lees de blogs en info op deze website. Los van het gezag moet jij volgens het Nederlands recht het contact van de kinderen met de andere ouder te bevorderen. Daarmee moet dus ook rekening worden gehouden.
Het laatste kwartaal 2019 geldt bij ons kantoor het actietarief van € 160 ex btw//€ 193,60 incl voor alle specialistische hulp binnen het familierecht en kinderontvoeringszaken. Zie mijn vorige column.

Meer weten over een onderwerp?