Indexering alimentatie 2023

In ons echtscheidingsconvenant hebben we afgesproken dat de we de partneralimentatie niet zullen indexeren. Voor de kinderalimentatie hebben we dat niet afgesproken. Maar moet ik dan ieder jaar de indexering betalen voor de kinderalimentatie?

Voor partneralimentatie mag je afspreken dat je die niet zal indexeren. Voor kinderalimentatie mag je die afspraak niet maken. Dat komt omdat kinderalimentatie aan de wettelijke maatstaven moet voldoen. Afspraken die daarvan afwijken zijn gewoon niet geldig. In juridische termen: die afspraak is nietig. De indexering per 1 januari 2023 is wettelijk vastgesteld op 3,4%. Dat betekent dat wanneer de kinderalimentatie in 2022 € 100 bedroeg, die per 1 januari 2023 € 103,40 bedraagt. Die indexering moet je uit jezelf betalen en dus ook als je ex niet daarom vraagt. Wil je eenvoudig berekenen hoeveel dat voor jou uitvalt, kijk dan op de website van het lbio. Daar staat een handige rekentool op. Google op Lbio en indexering. Dat indexeringspercentage geldt voor kinder- én partneralimentatie. En geldt ook als je eigen inkomen niet zoveel stijgt. Als je draagkracht die indexering niet toelaat, kan je verlaging van de alimentatie vragen, maar meestal wegen de kosten van een procedure niet op tegen de eventueel lagere alimentatie. En de eenmaal vastgestelde kinderalimentatie wordt volgend jaar gewoon wéér geïndexeerd. Betaal je de indexering niet, dan kan je ex die via de deurwaarder of LBIO gewoon innen plús de kosten daarvan.

Meer weten over een onderwerp?