Huis in Marokko verdelen?

Wij zijn in 2005 in Marokko getrouwd. En daar hebben we ook gewoond tot 2009. Daarna zijn wij naar Nederland verhuisd. Wij hebben de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Nu willen we scheiden. Ik heb een huis in Marokko dat ik verhuur. Mijn ex zegt dat de helft van het huis van haar is omdat we nu in Nederland wonen. Is dat zo?
Toen jullie in Marokko trouwden en daar woonden, was in ieder geval het Marokkaans huwelijksvermogensrecht van toepassing. Doordat jullie naar Nederland zijn verhuisd vallen jullie na verloop van tijd onder het Nederlands recht. Dit is een termijn van tien jaar na de verhuizing. Het Marokkaanse recht kent geen gemeenschap van goederen zoals in Nederland. Dat betekent dat het huis in Marokko door het huwelijk niet ook van uw ex is geworden. Pas na tien jaar zou deze woning volgens het Nederlandse recht in een gemeenschap van goederen vallen. En die termijn is bij jullie nog niet voorbij. Het huis is nog steeds van jou alleen en behoort tot jouw privévermogen. Was er al wel tien jaar voorbij, dan zou er wat te zeggen zijn voor haar standpunt dat zij recht heeft op de helft omdat het huwelijk is gesloten vóór 1 januari 2018. In die periode gold immers in Nederland een wettelijke gemeenschap van goederen. Sinds die datum echter blijft alles wat je aanbrengt van jou. Dus als je gaat hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden dan zal het huis naar Nederlands recht ook van jou blijven.

Meer weten over een onderwerp?