Horen kinderen bij procedure.

Mijn ex en ik zijn verwikkeld in een procedure over omgang. Onze zoon van 10 jaar wil zijn mening over de omgangsregeling geven bij de rechtbank. Kan ik dit afdwingen?

Volgens de Nederlandse wet worden kinderen van 12 jaar en ouder bij procedures die hen betreffen opgeroepen om gehoord te worden over zaken die hen betreffen. Het Verdrag voor Rechten van het Kind geeft geen leeftijdsgrens. Wel geldt het criterium dat het kind in staat moet zijn een eigen mening te vormen. Verdragen zijn van hogere orde dan onze Nederlandse wetten. Dat betekent dat verzoeken van het kind om gehoord te worden in principe door de rechter behoren te worden toegewezen, mits je kind een bepaalde rijpheid heeft om de eigen mening te vormen. De rechter is echter bevoegd om het verzoek af te wijzen als het horen in strijd is met de belangen van het kind. Maar de rechter zal dat wél goed moeten motiveren. In de praktijk blijkt dat de rechters dat zelden doen, onder het mom van “dat doen wij nooit”. Daarmee hoef je dan geen genoegen te nemen. Het is ook mogelijk om indirect te worden gehoord. Je zoon kan zijn mening ook per brief aan de rechter bekend maken of via een door de rechter te benoemen bijzondere curator. Omdat we in Nederland “hoor en wederhoor” toepassen zal de rechter na het horen, de mening van jullie zoon kenbaar moeten maken.

Meer weten over een onderwerp?