Hoe regel ik de Get of Talaq.

Vijf jaar geleden ben ik in Nederland gescheiden van mijn man. Maar in Afghanistan ben ik nog steeds getrouwd omdat mijn ex weigert mij de talaq te geven. Ik heb al twee jaar een vriend, maar kan niet met hem trouwen. Ook kan ik niet op familiebezoek in Afghanistan met mijn vriend omdat wij niet zijn getrouwd.

Als je indertijd in jouw land van herkomst (of bij het consulaat of Synagoge) een Islamitisch of Joods huwelijk hebt gesloten, kan dit huwelijk in Nederland worden erkend. Ook kan het in Nederland worden ontbonden door echtscheiding. Maar deze ontbinding geldt niet altijd volgens de religieuze wetten. Volgens die wetten blijf je dus getrouwd en dat kan flinke problemen opleveren in verband met afstamming en jouw persoonlijke bewegingsvrijheid. Evenmin kan je hertrouwen volgens de wetten van jouw geloof. Voor een ontbinding naar Islamitisch recht heeft een vrouw de ”talaq” van haar echtgenoot nodig. Joodse vrouwen hebben een “get” nodig. Mannen hebben een dergelijke toestemming niet nodig. Vrouwen kunnen dus gevangen zitten in hun religieuze huwelijk. Een weigering van jouw ex om jou de talaq te geven kan als onrechtmatig worden beoordeeld. Onder die omstandigheden kan de Nederlandse rechter jouw ex dwingen om mee te werken op straffe van een dwangsom. Overigens hoef je niet te wachten met de talaq of get tot de Nederlandse echtscheiding is afgerond. Je kan hem ook gelijktijdig aanvragen.

Meer weten over een onderwerp?