Hoe moet schuld bedrijf worden verdeeld bij echtscheiding?

Wij zijn in mei 2019 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden en willen nu scheiden. Mijn vrouw heeft een bedrijf (eenmanszaak) dat niet goed loopt. Er zijn forse schulden. Moeten wij die schulden ook verdelen bij de scheiding?

Jullie zijn getrouwd na 1 januari 2018 en dus onder het nieuwe “stelsel”. Dat betekent dat alles wat jullie vóór het huwelijk hadden, niet in de gemeenschap van goederen valt. Als het bedrijf van je vrouw vóór dit huwelijk al was opgericht, blijft het háár bedrijf. Ook de schulden daarvan. Maar als haar bedrijf na jullie trouwdag is opgericht, dan valt het wel in de gemeenschap van goederen. Jullie kunnen in dat geval afspraken maken wie die schulden zal dragen. Maar je kan de rechter bij de scheiding niet vragen om de schulden te verdelen. Pas als mevrouw meer dan haar helft heeft betaalt, heeft zij een vordering op jou (of andersom). Bij de verdeling worden dan wel de activa van het bedrijf meegenomen. En het is ook wel logisch dat de rechter schulden niet kan verdelen. Want de schuldeiser is niet in jullie echtscheidingsprocedure betrokken, terwijl het wel om zijn vordering en verhaalsmogelijkheden gaat.

Meer weten over een onderwerp?