Hoe krijg ik contact met mijn kind?

Door de Coronacrisis is ons gezin veel dichter naar elkaar toe gegroeid. Dat is een fijne bijkomstigheid. Het gemis van contact met mijn dochter van 16 uit een eerdere relatie is daardoor nog groter geworden. Ik heb haar wel erkend, maar geen gezag. Haar moeder heeft altijd contact afgehouden omdat zij zelf mij uit haar leven wou bannen. Hoe kan ik contact met mijn dochter krijgen?

Ten eerste kan je een kind van 16 jaar vaak zelf goed benaderen. Via de sociale media of brief spreken jullie wat af in de bioscoop, bij een voetbalwedstrijd of andere gelegenheid, waarbij je kind niet direct het gevoel hoeft te krijgen een intensief gesprek met jou te moeten voeren, maar er wel aandacht voor hetzelfde kan zijn. Als dat geen optie is, kan je een brief met het verzoek om contact naar de moeder sturen. En als ook dat niets uithaalt, rest de gang naar de rechter. De moeder is wettelijk verplicht de ontwikkeling van de banden tussen jou en jullie dochter te bevorderen. De Hoge Raad heeft al in 2014 gezegd dat het kind en een (niet met het gezag belaste) ouder recht hebben op omgang met elkaar. Deze rechten zijn gewaarborgd door verdragen. Ouders en kinderen hebben recht op family life. Als de moeder niet meewerkt aan een omgangsregeling, dan kan de rechter een groot aantal maatregelen treffen om haar te dwingen mee te werken. En de rechter moet zijn uiterste best doen om dat mogelijk te maken. Je kan dan denken aan een dwangsom, begeleide omgang, een ondertoezichtstelling, mediation. Als er al een heel lange tijd geen contact is geweest, moet je rekening houden met een opbouw hierin. Overigens heb je als ouder altijd recht op informatie van school, artsen etc. over jouw kind. Ook als je geen gezag hebt, al gelden dan een paar beperkingen. Hiervoor is geen toestemming of instemming van moeder nodig.

Meer weten over een onderwerp?