Hoe kan ik stalking laten stoppen.

Mijn ex valt mij steeds lastig. Hij rijdt door mijn straat, stop voor mijn deur en kijkt naar binnen. Hij belt mij anoniem. Ik hoor aan zijn ademhaling dat hij het is, maar hij zegt niets. Hij staat zeer regelmatig bij het schoolplein om mij en de kinderen in de gaten te houden. Ik heb het idee dat hij ook soms in mijn tuin zit in het donker. Ik voel mij niet veilig. Wat kan ik hieraan doen?

Het is mogelijk om bij stalking een contact- of straatverbod te vragen. Dat kan zowel bij de civiele rechter als via de strafrechter. In beide gevallen is het verstandig om van stalking aangifte te doen bij de politie. Wel zal altijd bewijs nodig zijn. Stalkers zijn vaak goed in staat om precies zo te handelen dat er geen of nauwelijks bewijs is van stalking. Iedereen mag bij het schoolplein staan en door jouw straat rijden. Het mag alleen niet op een voor jou hinderlijke wijze. Wat hieronder wordt verstaan, verschilt per geval. Je kan beginnen met twee andere telefoonnummer te nemen: een voor al jouw vrienden en familie en een voor je ex om zaken over de kinderen te bespreken. Installeer een camera aan je huis, zodat je ziet wie er in jouw tuin komt. Van de beelden waarop je stalker te zien is, maak je screenshots. Maak geluidsopnamen van ademhaling van jouw stalker. Houd een logboekje bij waarin je opschrijft wanneer en waar je je ex hebt gezien en wat hij toen deed. Bewaar al zijn berichtjes en print deze ook uit. Misschien zijn er ook getuigenverklaringen op te vragen van jouw buren of andere ouders op het schoolplein? Al het bewijs te zamen kan voldoende zijn om de rechter het gevraagde verbod te laten uitspreken met dwangsom. Dat is nog geen garantie dat hij stopt met het stalken, maar het is een begin. Gaat hij door, verzamel dan bewijs en doe weer aangifte. Het is dan mogelijk om via het strafrechtelijke traject te vragen om een zwaardere maatregel.

Meer weten over een onderwerp?