Hoe gaat een echtscheiding.

Ik overweeg een echtscheiding, maar weet eigenlijk niet wat mij te wachten staat. Op internet staat zoveel informatie dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Er breekt na een scheiding vaak een periode van onzekerheid aan. Wat moet of kan je allemaal regelen? Hebben jullie kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Hierin regel je in ieder geval bij welke ouder de kinderen officieel wonen, de omgangsregeling, kinderalimentatie en de informatieverstrekking over de kinderen. De rechter kan bij een procedure op tegenspraak een beslissing nemen over de echtscheiding, alimentatie, verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden, hoofdverblijf kinderen, omgangsregeling, toewijzing huurrecht, en wie nog maximaal 6 maanden na de scheiding in het huis mag blijven wonen. Als de inboedel van jullie samen is, kan je daarvan een lijst maken en die in onderling overleg verdelen. In Nederland wordt de echtscheiding door een advocaat aangevraagd en door de rechter uitgesproken. De rechter beslist over jullie. Een echtscheiding op tegenspraak kan soms wel een jaar duren. Is tussentijds een beslissing van de rechter gewenst, dan kan je voorlopige voorzieningen vragen over toevertrouwing kinderen, omgangsregeling, alimentatie, gebruik van de echtelijke woning, informatie over de kinderen en afgifte van goederen voor dringend dagelijks gebruik (als je de woning al hebt verlaten). Gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn lid van de VFAS en helpen je met de echtscheidingsprocedure. Als je meer wil weten, kan je een afspraak maken met een VFAS-advocaat of lees hierover meer op www.verder-online.nl. Daar vind je ook meer informatie over mediation: voor respectvol scheiden én samen onder leiding van een ervaren advocaat-mediator afspraken maken. Jullie beslissen samen en krijgen maatwerk. Die afspraken legt de advocaat-mediator vast in jullie convenant (en ouderschapsplan). Scheiden via mediation gaat vaak een heel stuk sneller. Nog een voordeel van mediation: je hoeft zelf niet bij de rechter te verschijnen.

Meer weten over een onderwerp?