Heb ik het nakijken als kinderen naar buitenland verhuizen?

Ik ben een vader zonder gezag. Mijn ex wil met onze kinderen naar het buitenland verhuizen en zij zegt dat ik dat niet kan tegenhouden. Hoe kan ik snel gezag krijgen?

Degene die alleen het gezag uitoefent, bepaalt het hoofdverblijf, tenzij de rechter iets anders heeft beslist. En als je eenhoofdig gezag hebt, heb je geen toestemming van de andere ouder nodig om naar het buitenland te verhuizen met minderjarige kinderen. Snel gezag krijgen lukt alleen als je dat samen regelt via je DigiD bij rechtspraak.nl. Maar in deze situatie verwacht ik niet dat de moeder daaraan meewerkt. Je kan wel een bodemprocedure starten voor het gezamenlijk gezag. En daarnaast een spoedprocedure om een uitreisverbod te vragen voor je kinderen. En zelfs een uitreisverbod hoeft haar niet tegen te houden. Ze moet dan mogelijk wel dwangsommen betalen, maar kinderontvoering zal het zeer waarschijnlijk niet zijn, zodat je niet met een spoedprocedure teruggeleiding kan vragen. Dat is anders als de kinderen onder toezicht zijn gesteld en uit huis zijn geplaatst, maar als je dat zelf als ouder bij de rechter vraagt, is dat bijna onmogelijk te krijgen. Het is maar de vraag of de kinderen later terug moeten verhuizen als zij inmiddels zijn gewend aan hun nieuwe woonomgeving omdat hun dit mogelijk in een instabiele en onzekere situatie kan brengen. Moeder zou in Nederland immers geen woning en werk meer hebben. Het is tijd dat vaders in Nederland bij de erkenning ook direct gezag krijgen, net als in vele andere landen.

Meer weten over een onderwerp?