Gouden handdruk en echtscheiding.

Tien jaar geleden ben ik ontslagen en heb ik een gouden handdruk gekregen. Dat geld heb ik nog op mijn bankrekening staan. Mijn man wil scheiden en zegt dat hij recht heeft op de helft van dat geld omdat we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Ik heb daar toch jaren voor gewerkt?

Uitgangspunt is dat de gemeenschap alle aanwezige en toekomstige goederen van jullie omvat. Maar daarop zijn uitzonderingen. En een gouden handdruk kan zo’n uitzondering zijn. Een ontslagvergoeding kan uit meer onderdelen bestaan: o.a. inkomensderving en compensatie voor pensioenopbouw. Als je gaat scheiden moet je kijken welk deel van de vergoeding was bedoeld voor de toekomst. Dat deel van de gouden handdruk dat is bedoeld voor de toekomst en dus voor de periode na de echtscheiding, valt niet in de gemeenschap wegens verknochtheid. Op dat deel heeft je man bij scheiding dus geen recht. Jouw en zijn toekomstige salaris vallen immers ook niet in de gemeenschap. Het deel dat nog aanwezig is en was bedoeld voor de voorbije periode, dat valt wel in de gemeenschap. Dan heb je nog een deel dat is bedoeld als compensatie voor de pensioenopbouw. Dat deel is ook bestemd voor de oudedagsvoorziening voor de echtgenoot. Het deel dat ziet op compensatie voor de pensioenopbouw na het huwelijk is ook aan jou verknocht. Het is dan niet van belang of je dat geld op een bankrekening hebt staan of in een Stamrecht BV hebt ondergebracht.

Meer weten over een onderwerp?