Gezag ouder en niet-ouder.

Van mijn vorige vriend heb ik een zoon. Mijn ex heeft hem wel erkend, maar heeft geen gezag. Er is nauwelijks contact tussen hem en ons. Inmiddels woon ik al vier jaar samen met mijn vriend en hij zorgt veel voor onze zoon. Kan hij dan gezag krijgen over mijn zoon?
Alle minderjarige kinderen staan onder gezag. Ouderlijk gezag wordt door de wettelijke ouders uitgeoefend. Moeders hebben bij de geboorte direct gezag (tenzij bijzondere omstandigheden). Partners die met de moeder zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben bij de geboorte ook direct gezag. Ongehuwde ouders kunnen gezamenlijk gezag met de DigiD bij de rechtspraak.nl aanvragen. Jouw vriend is niet de wettelijke ouder. Maar er zijn mogelijkheden hem met het gezag te belasten. Dat is als jouw vriend in een nauwe persoonlijke betrekking tot jouw zoon staat. Als jullie al vier jaar een gezin vormen, dan kan je die band wel stellen. Omdat jouw zoon een wettelijke vader heeft, gelden er aanvullende criteria: jouw vriend moet ten minste een aaneengesloten periode van één jaar samen met jou de zorg over je zoon hebben gehad én jij moet nu ten minste een periode van drie jaar alleen met het gezag zijn belast geweest. De rechter zal het verzoek kunnen afwijzen als er gegronde vrees bestaat dat bij het honoreren van jouw verzoek de belangen van jouw zoon zouden worden verwaarloosd. En ook vader zal in de procedure betrokken worden. Eenhoofdig gezag kan praktisch zijn; je kan alle beslissingen zelf nemen. Maar gezamenlijk gezag geeft zekerheid waar jouw zoon gaat wonen als jij bijvoorbeeld voortijdig zou komen te overlijden. De rechter kan in dat geval ook op verzoek van de vader bepalen dat deze alsnog met het gezag wordt belast. Een testament en aanvullende uitvoerig gemotiveerde verklaring via een advocaat is dan aan te bevelen.

Meer weten over een onderwerp?