Geldvordering op ex

Vier jaar geleden hebben wij in ons scheidingsconvenant afgesproken dat mijn ex nog een bedrag aan mij zou betalen. Dit als afwikkeling van de gemeenschap van goederen. Ik had het geld niet direct nodig en ben er verder niet achteraan gegaan. Maar nu wil ik het wel hebben en weigert mijn ex mij alsnog te betalen.

Algemeen uitgangspunt is dat je je aan je afspraak moet houden. Ook als een dergelijke afspraak in het convenant is vermeld. Als in het convenant geen betalingstermijn staat, moet er direct betaalt worden en anders op de afgesproken datum. Is het convenant bekrachtigd door de rechter (opgenomen in de beslissing), dan heeft het executoriale kracht en kan je het geld laten innen door een deurwaarder. De verjaringstermijn is dan 20 jaar. Heeft de rechter het convenant niet bekrachtigd, dan geldt een veel kortere verjaringstermijn van vijf jaar. Bovendien kan de deurwaarder het geld nog niet bij jouw ex invorderen. Daarvoor moet je een beslissing van de rechter hebben. Maar omdat de rechter vaak ook uitgaat dat de afspraken geldig zijn, is de kans groot dat je die krijgt. De verjaring kan je stuiten. Dat betekent dat de termijn opnieuw begint te lopen. Stuiten kan door het starten van de procedure bij de rechter. Maar ook door een aangetekende brief waarin je nakoming van de afspraak eist en dat je zegt dat de verjaring wordt gestuit. Bewaar de verzendbewijzen van de brief dan goed.

Meer weten over een onderwerp?