Geldlening aan kind.

Onze dochter wil met haar vriend een huis kopen. Ze hebben ons gevraagd om een geldlening zodat ze de financiering rond kunnen krijgen. Wij zijn er niet gerust op dat de relatie stand houdt en willen dus zeker zijn dat ook de vriend na een eventuele scheiding ons terugbetaalt. Hoe regelen we dat?
Je kan je geld op twee manieren aan hen uitlenen. De eerste is een via een hypothecaire geldlening. Want niet alleen banken mogen dit, ook ouders. Dit regel je bij de notaris. Alleen in dat geval is de betaalde rente een fiscale aftrekpost in box I. Het recht van hypotheek is in Nederland een heel sterk recht. Gaat het om een fors bedrag, dan is dit zeker de moeite waard. Een andere manier is de gewone geldlening. In de gedateerde en ondertekende overeenkomst tussen jullie, je dochter en haar vriend vermeld je het bedrag van de geldlening, hoe en wanneer deze moet worden terugbetaald en hoeveel rente er is verschuldigd. Je kan hierbij opnemen dat de lening opeisbaar is bij het verbreken van de relatie en/of vervreemding van het huis. Je kan ook overwegen om je dochter een geldbedrag te schenken. Eenmalig mag dat fiscaal gunstig voor rond een ton mits voor aankoop/verbouw van een woning. Zet die schenking op papier en je kan daarbij bepalen dat die uitsluitend voor je dochter is bestemd en nooit in enige gemeenschap zal vallen. Als ze een woning kopen, kunnen ze voor ongelijke delen eigenaar worden. Dit moet in de eigendomsakte worden vermeld. In dat geval heeft je dochter meer zekerheid dat ze haar deel houdt en zal de investering wellicht renderen. Worden ze voor gelijke delen eigenaar, dan heeft ze alleen een vordering ter grootte van de schenking. En wat je ook besluit: leg het op papier vast.

Meer weten over een onderwerp?