Geen alimentatie tijdens schuldhulptraject?

Mijn ex moet maandelijks kinderalimentatie aan mij betalen. Maar hij zit sinds kort in de WSNP en heeft de rechter gevraagd om de alimentatie stop te zetten. Ik heb een brief van de rechtbank gehad en mag verweer indienen. Maar heeft dat zin?

Het is vaste rechtspraak dat wanneer je in een WSNP (wettelijke traject) of in het MSNP (vrijwillige traject) zit, dat er dan geen draagkracht is voor alimentatie. Dat is anders als er bij zijn budget wél rekening is gehouden met de alimentatie. Maar dat komt heel zelden voor. Als jouw ex heeft gevraagd om nihilstelling gedurende het WSNP-traject, dan hoort het budgetoverzicht er bij te zitten. Is er geen budget voor kinderalimentatie, dan zal de rechter het verzoek toewijzen. Dat betekent ook dat de alimentatie herleeft na afloop van het WSNP-traject. Je hoeft daar dan dus niet om te vragen. In het verzoekschrift staat wanneer het traject is begonnen. Je kan dus in je digitale agenda noteren wanneer de volgende betaling kan komen. Nihilstelling kan ook gevraagd worden als de alimentatieplichtige gedetineerd raakt. Ook in dat geval wordt er geen draagkracht veronderstelt. Maar er is tegenbewijs mogelijk. Bijvoorbeeld als het loon (al dan niet uit eigen onderneming) wordt doorbetaald tijdens detentie. Zijn er geen inkomsten of zit iemand in de WSNP, dan adviseer ik geen verweer te voeren tegen een tijdelijke nihilstelling.

Meer weten over een onderwerp?