Erkenning ongedaan maken.

Zes jaar geleden heb ik een kind erkend waarvan ik dacht dat ik de verwekker ben. Onze relatie is al ruim een jaar voorbij en ik heb sindsdien geen contact meer met het kind. De moeder houdt het van mij weg en heeft een bij de scheiding gezegd dat ik niet de vader ben. Kan ik de erkenning nog ongedaan maken?

Een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan door jou bij de rechtbank worden gedaan. Dat kan alleen als jij bent bedreigd om de erkenning te doen, of bent bedrogen over je vaderschap of als jij door misbruik van omstandigheden hiertoe bent overgegaan. Het lijkt mij dat de moeder jou in de waan heeft gelaten dat jij de vader bent. Het verzoek moet dan worden ingediend binnen één jaar nadat je er achter bent gekomen. Het lijkt mij dat die termijn al voorbij is. Uit jurisprudentie (uitspraken van rechters) van zowel Nederlandse rechters als het Europese Hof van Justitie blijkt dat soms de termijnen een ongerechtvaardigde inmenging wordt geacht in de uitoefening van het privé- familie- en gezinsleven, gezien de belangen van het kind. Een verzoek buiten de termijn is dus niet bij voorbaat kansloos. Wel zal met een DNA onderzoek vastgesteld moeten worden dat jij niet de verwekker bent. Dat kan in de procedure, maar misschien wil moeder wel meewerken om dat tevoren te doen. Je hebt voor deze procedure wel een advocaat nodig. Kijk hiervoor op www.vfas.nl

Meer weten over een onderwerp?