En/of rekening: wie mag het geld gebruiken?

Toen wij ongehuwd samenwoonden hadden wij een en/of rekening geopend voor de kosten van de huishouding. Die kosten betaalden wij 50/50. Ieder stortte een bedrag op die rekening. Nadat we uit elkaar zijn gegaan heeft mijn ex de hele rekening leeggehaald. Zij zegt dat die ook op haar naam staat en dat dus mag. Is dat zo? Moet ik de bank aanspreken of mijn ex?

Door de naam op de rekening weet de bank wie de tegoeden daarvan mag gebruiken. Dit gaat dus om de verhouding tussen jullie en de bank: in dit geval dus jij en jouw ex. Maar het zegt niets over wie hoeveel ervan mag opnemen of gebruiken. Het saldo is bedoeld voor jullie kosten van de gezamenlijke huishouding. Als er meer is gestort dan is gebruikt, dan heeft ieder recht op een deel daarvan. Naar evenredigheid van de inleg. In jullie geval dus 50/50. Dit betekent dat jouw ex jouw helft aan jou moet vergoeden en niet de bank. Het kan zijn dat jullie een samenlevingscontract hebben waarin dit anders is geregeld. Als een van jullie de en/of rekening heeft gebruikt voor privéuitgaven, dan moeten die ook worden vergoed. Tenzij daarover natuurlijk een akkoord was. Als de pot is voor de gezamenlijke huishouding en die stopt op een bepaald moment, dan zou je kunnen oordelen dat niemand meer dat geld uit de pot mag gebruiken, totdat hierover overeenstemming is.
Bij samenwonen is het aan te bevelen om ieder een eigen rekening te hebben en een “huishoudpot”, waarin ieder zijn/haar aandeel overmaakt. Spreek tevoren af hoe je die huishoudpot bij het einde van de relatie zal verdelen en per welk moment. Leg die afspraken vast, bij voorkeur in een samenlevingscontract.

Meer weten over een onderwerp?