Eigendom spullen van kinderen.

Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en met een scheiding bezig. Onze minderjarige kinderen hebben spaargeld en verzekeringspolissen. Als ouders zijn wij toch eigenaar hiervan? Moet dit tussen ons worden verdeeld?

Ouders hebben (meestal) gezag over hun minderjarige kinderen. Deze ouders voeren het bewind over het vermogen van hun kinderen. Dat wil niet zeggen dat het vermogen toebehoort aan de ouders. Het spaargeld van de kinderen, hun verzekeringspolissen en alles wat zij hebben gekregen of van hun eigen geld hebben gekocht behoort tot het vermogen van deze kinderen. Een huwelijk of scheiding van de ouders maakt dit niet anders. Ouders hebben wel het vruchtgebruik over het vermogen van hun minderjarige kinderen. Dit vruchtgebruik hangt samen met het bewind (beheer). Ouders hebben de wettelijke verplichting om hun bewind over het vermogen van hun kinderen goed uit te voeren. Verkwanselen of verduisteren zij het vermogen van hun kinderen, dan kunnen de kinderen na hun 18e verjaardag hun ouders daarop aanspreken en kunnen de ouders worden veroordeeld tot een schadevergoeding. Tijdens hun minderjarigheid kunnen de kinderen aan een bijzondere curator hiervoor opdracht geven. Dit geeft allemaal weinig gezelligheid in de familie. Laat het spaargeld dus gewoon op de rekeningen van de kinderen staan. De polissen hebben jullie afgesloten als wettelijk vertegenwoordigers van je kinderen. Jullie hebben je toen verbonden om de premie te betalen. Die verplichting blijft op ouders rusten tot de kinderen meerderjarig zijn.

Meer weten over een onderwerp?