Echtscheiding en pensioen.

Vorig jaar ben ik gescheiden van mijn man. Tijdens ons huwelijk heeft hij pensioen opgebouwd. Hoe kan ik daar aanspraak op maken? En als hij eerder met pensioen gaat, heeft dat invloed op hoeveel ik krijg?
Bij de meeste echtscheidingszaken is de Wet Verevening Pensioenen bij scheiding van toepassing. Je hebt dan recht op een deel van het ouderdomspensioen van je ex dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het formulier moet je binnen twee jaar na echtscheiding bij het pensioenfonds indienen. Hierover heb ik in column 213 al geschreven. Maar je kan er ook voor kiezen om “conversie” toe te passen. In dat geval wordt jouw aandeel in het ouderdomspensioen van je ex en de waarde van een eventueel bijzonder partnerpensioen (vh weduwen- of nabestaandenpensioen) omgezet in één pensioen voor jezelf. In dat geval bepaal jij en niet je ex wanneer het pensioen ingaat. Dan heb je op dat punt niets meer met je ex te maken. Nadeel is dat wanneer je ex overlijdt, jij geen bijzonder partnerpensioen ontvangt. Als je ook alimentatie ontvangt, zou dat kunnen betekenen dat je niet meer rond komt. Voor je ex heeft conversie ook voor- en nadelen. Zonder conversie ontvangt hij een hoger ouderdomspensioen als jij voor hem overlijdt. Met conversie moet je ex en zijn pensioenfonds wel instemmen. Als er geen conversie is toegepast en je ex gaat eerder met pensioen, ontvang jij vanaf dat moment ook een deel daarvan. Het bedrag is dan zeer waarschijnlijk lager dan wanneer je ex later met pensioen zou gaan. Heb je het niet direct nodig, dan kan je het sparen voor de toekomst.

Meer weten over een onderwerp?