Alimentatieverplichting stopt als kind 18 wordt?

Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan en zij hebben onderling een alimentatie afgesproken voor mij en mijn jongere zusje. Dat hebben zij mondeling geregeld. Nu ik 18 ben geworden is mijn vader gestopt om de alimentatie voor mij te betalen. Kan ik hiervoor een deurwaarder inschakelen?

De deurwaarder (of het LBIO) kan alleen geld onder dwang innen als er een uitspraak van de rechter is. Bovendien speelt er in jouw geval nog wat anders mee. Als de rechter bij of na de scheiding van jouw ouders een kinderalimentatie heeft vastgesteld, loopt die volgens de wet door in de periode tussen je 18e en 21e jaar. We noemen dat de verlengde onderhoudsverplichting. Maar in jouw geval heeft de rechter nooit een verplichting vastgesteld. Een regeling tussen jouw ouders kan alleen doorlopen als dat uitdrukkelijk is opgenomen in een convenant of ouderschapsplan en dan nog heeft de deurwaarder een uitspraak van de rechter nodig. Maar als er niets op papier staat, kan je nu zeker geen betaling afdwingen. Wat wel kan is de rechter verzoeken om nu alsnog voor jou een bijdrage vast te stellen in jouw kosten van studie en levensonderhoud. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Maak een overzicht jouw behoefte: al jouw uitgaven en kosten, maak inzichtelijk wat je structureel zelf verdient. Soms sluit de rechter aan bij de WSF-norm. Er wordt daarna berekend hoeveel jouw beide ouders kunnen bijdragen in jouw behoefte. De onderhoudsverplichting geldt namelijk niet alleen voor jouw vader, maar ook voor jouw moeder.

Meer weten over een onderwerp?