Alimentatie verlagen door Corona?

Als zzp-er zijn mijn inkomsten door Corona gedaald. Het wordt steeds lastiger om de kinderalimentatie te blijven betalen. Hoe kan ik dat berekenen?

Bij een onderneming wordt meestal uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. En als het in een jaar wat minder gaat, wordt dat meestal met andere jaren gecompenseerd. Alimentatie daalt dus niet per definitie. De behoefte van de kinderen (wat zij hun ouders kosten) staat vaak wel vast. Dat staat vaak in de uitspraak van de rechter of goed ouderschapsplan. Daarna bereken je hoeveel beide ouders daarin kunnen bijdragen. Bij een ondernemer gaan we uit van het belastbaar inkomen (zonder woonlasten). Bij iemand in loondienst of met uitkering van het bruto inkomen plus vakantiegeld. Dat doorgerekend naar een netto bedrag= Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). De formule voor ieders draagkracht is dan vanaf 2022: 70% [NBI-(0,3xNBI+1.225*)] (bij inkomens vanaf € 1.700 netto). Stel, jouw draagkracht is € 500 en dat van de andere ouder ook (inclusief kindgebondenbudget maar zonder kinderbijslag). De kosten kinderen worden gesteld op € 800, dan is er dus genoeg draagkracht bij beide ouders. Ieder draagt dan de helft en dus € 400 bij. Jij betaalt dan € 400 minus de zorgkosten. Die zorgkosten zijn een percentage van de kosten kinderen (25% bij omgang op gemiddeld 2 dagen per week en 35% bij omgang van gemiddeld 3 dagen of meer per week). Heb jij recht op een zorgkorting van 35% dan betaal jij € 400- (35% van 800=)280= € 120 per maand. Een familierechtadvocaat van de VFAS kan dat zo voor jullie doorrekenen.
* onder voorbehoud. Voor 2021 is dat € 1.000.

Meer weten over een onderwerp?